Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Opći uvjeti poslovanja (OUP) su javno objavljeni na internetskoj stranici www.grimanicastle.com. Od dana 25.03.2021. dalje važeći su novi OUP, koji vrijede do opoziva.

U okviru ovih OUP kupac je fizička ili pravna osoba koja zakupi, odnosno, kupi robu ili uslugu pravne osobe:

Savičenta d.o.o., Svetvinčenat 47, 52 342 Svetvinčenat

Robe i usluge su ponuđene na internetskoj stranici www.grimanicastle.com, odnosno, u sklopu djelatnosti sa zaštitnim znakom

GRIMANI CASTLE , ESCAPE CASTLE SVETVINČENAT, KUĆA VJEŠTICE MARE

Prilikom kupovine (usluga ili kupovine roba, u nastavku; zakup) smatra se da je naručitelj upoznat s OUP, a zakup se odvija kao prihvaćanje OUP.

Poslovi se sklapaju u sjedištu pružatelja usluga, putem interneta i izvan poslovnih prostora uz prethodni dogovor i  pojašnjenje pružatelja usluga.

U okviru ovih OUP pismenom se komunikacijom smatra i dopisivanje među strankama koje se provodi putem sredstava komunikacije (e-pošta, fax, SMS poruke, Viber, Facebook Messenger).

 

 

Privacy Policy

Na snazi od 25.05.2018.

Vaša prava na temelju GDPR:

  • Kao osoba koja je nositelj podataka imate određena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka koje je prikupio i pohranio Savičenta d.o.o.

  • Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, imate pravo na pristup podacima koji se odnose na vas, pravo na ispravak podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na brisanje podataka i pravo na prijenos podataka.

  • Zahtjev možete poslati na e-mail adresu info@grimanicastle.com

Rukovanje vašim osobnim podacima:

  • Prikupljamo vaše podatke u skladu s namjenom za koju ste nam ih dali. Podatke nećemo koristiti u druge svrhe.

  • Prikupljamo podatke na temelju vašeg pristanka ili na temelju ugovora.

  • Zadržavamo osobne podatke koje ste nam dali pri prijavi na e-novosti (newsletter) sve dok ne otkažete pretplatu.

  • Zadržavamo osobne podatke koje ste nam dali pri registraciji za nagradne igre u skladu s primjenjivim zakonima koji se odnose na rukovanje osobnim podacima u nagradnim igrama (važeći porezni propisi)

  • Osobne podatke koje ste nam ostavili prilikom rezervacije termina zadržavamo 10 godina kako bismo implementirali i pružili kvalitetniju korisničku uslugu.

  • Izjave koje ste potpisali u svrhu zaštite tajni zadržavamo dok se soba (Escape Castle) ne zatvori tj. u skladu s važećim zakonom.

  • Svi ostali osobni podaci u kontekstu ugovorne suradnje moraju se čuvati u skladu s važećim zakonom.