OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl.6.St.1.toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

  • Pisano u poslovnim prostorijama;

  • Na e-mail info@grimanicastle.com ; ili                                                                  

  • Poslati poštom na adresu Savičenta d.o.o., Svetvinčenat 47, 52 342 Svetvinčenat.

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.