KREIRAJTE SVOJ TEAMBUILDING

Kreirajte svoj teambulding kombiniranjem različitih aktivnosti koje Kaštel nudi poput streličarstva, slamnatog poligona, Escape Castle-a, quad avanture, viteške predstave.