TOČKA 11 - OBITELJI

Andi_Bancic_Canon_5DMIII_10.07.2020_12.36.42_6590.jpg

U ovim reprezentativnim prostorima nekoć su svoje slobodne trenutke provodili kapetan i njegova obitelj.  Kapetani su bili predstavnici vlasnika koji su stanovali u Veneciji i zapravo vrlo rijetko posjećivali svoj istarski posjed. No, upravo su vlasnici bili ključne osobe koje su svojim odlukama usmjeravale život podanika na posjedu te osobe najzaslužnije za izgradnju i razvoj kaštela i naselja. Kako su u periodu najintenzivnijeg razvoja posjeda, od kraja 15. do početka 17. stoljeća, njime odreda upravljali visoko rangirani članovi tada još uvijek vrlo prosperitetnog mletačkog društva, među vlasnicima pronalazimo neke iznimno značajne i znamenite osobe tog doba.

Na samom kraju srednjeg vijeka dogodila se velika prekretnica u povijesti Svetvinčenta i od tada su dvije obitelji presudno utjecale na razvoj naselja. Krajem 15. stoljeća, točnije 1467. godine, nakon izumiranja obitelji de Castropola, posjed prelazi u ruke Paola Morosinija. Kao članovi venecijanskog visokog društva Morosini su obnašali brojne javne i političke dužnosti, a pretpostavlja se kako spadaju među najstarije mletačke obitelji. Između ostalog, među članovima te obitelji nalaze se četiri dužda, tri duždeve supruge, dvije kraljice, dva kardinala te mnoštvo kapetana, podestata i biskupa. Upravo je vrijeme njihove uprave ključno za razvoj naselja i vrijeme njegova procvata. Paolov sin Marko započinje s renesansnom transformacijom i preobrazbom sela San Vincenti u poluurbanu sredinu. On gradi kaštel, stambene kuće, postavlja temelje nove župne crkve te se s pravom u izvorima naziva utemeljiteljem Svetvinčenta kakvog danas poznajemo. I kasniji pripadnici ove obitelji nastavljaju s uređivanjem i izgradnjom naselja, odnosno dovršetkom gradnje i uređenjem župne crkve, stambenih objekata i lože, a Statutom donesenim 1523., u vrijeme uprave Markova nećaka Pietra Morosinija, zadan je pravni okvir društvenog uređenja. Kada 1524. godine obitelj Morosini od pape Klementa VII dobiva definitivnu potvrdu vlasništva nad feudom, omogućuje im se i nasljeđivanje po ženskoj lozi, što je bilo vrlo neuobičajeno za to doba. To im je osiguralo zadržavanje feuda sve do 1560. godine. Te godine buduća duždevka, tada petnaestogodišnjakinja Morosina Morosini i njezina sestra Angela, ulaze u brak s braćom Marinom i Almoroom Grimanijem pa feud San Vincenti kao dio miraza prelazi u ruke obitelji Grimani di San Luca. Grimani su također jedna od starijih mletačkih plemićkih obitelji koja je na vrhuncu svoje moći, odnosno tijekom 15. i 16. stoljeća dala tri dužda, kardinala i patrijarha. Marino Grimani i Morosina Morisini najpoznatije su i najistaknutije povijesne ličnosti koje su imale u posjedu ovaj istarski feud. Naime, 1595. godine Marino Grimani izabran je za dužda Republike Venecije, a tri godine kasnije održano je najveličanstvenije krunjenje jedne duždevke u povijesti Venecije. Na brojnim slikama, grafikama, u publikacijama i kronikama tog vremena zabilježena je dvodnevna proslava obilježena gozbama, plesovima, predstavama te simboličkim prijevozom Morosine duž Canal Grande, od palače Grimani do Duždeve palače i  crkve sv. Marka, gdje je primila zlatnu ružu poslanu od samoga pape. Njezinom smrću 1614. godine završava veza između loze obitelji Morosini dalla Sbarra sa Svetvinčentom, a feudom nadalje, sve do sredine 19. stoljeća, upravljaju nasljednici loze Marina Grimania, ogranka di San Luca.

image001 - manja.jpg

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam